Generalforsamling 2017 - Nexø Billard


Gå til indhold

Hoved menu

Generalforsamling 2017

Pressen

Generalforsamling i Nexø Billard Klub 14.Februra.17

18 af klubbens medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, som blev afholdt tirsdag d. 14. februar, kl. 18.30, i klubbens lokale i Nexø-Hallen.
Formanden, Bent Holm, kunne fortælle om et højt aktivitetsniveau, hvor klubbens lokale, med 3 billardborde, danner rammen om mange former for billardspil. Der er pensionister, som blot hygger sig med at spille "skomager" og medlemmer, som deltager i mange forskellige turneringer. Både i eget klublokale og ude i de andre klubber.
Formanden understregede, at folk passer godt på deres klublokale. Det er pænt og velholdt.
Han kunne også fortælle, at klubben hvert år inviterer elever fra Nexø Skoles ældste klasser til at besøge klubben. Her bliver de sat ind i, hvilke muligheder de har i NBK, og der bliver også spillet billard, så eleverne kan opleve, hvordan det er at få en billardkø i hånden. Så skal der stødes til den røde kugle for at ramme de hvide kugler, og måske bliver der væltet nogle kegler… Det er ikke så svært, men eleverne mærker, at det kræver øvelse at blive god. Billard er en sjov og udfordrende sport.
Med dette initiativ håber klubben, at nogle af de unge mennesker vil melde sig ind i klubben for at dyrke billardsporten.
Klubbens kasserer, Carsten Håkansson, fremlagde et fint regnskab med både styr på indtægter og udgifter. Nexø Billard Klub er en sund og velkonsolideret klub.
Uden ildsjæle, der gør en ekstra indsats, går det ikke. Martin Jacobsen yder en stor indsats med rengøringen af klublokalet. Flemming Hansen sørger for forplejningen til forskellige arrangementer. Således sørgede Flemming for at en herlig omgang gule ærter med medister og skinke til dette års generalforsamling. De to blev belønnet med tre flasker vin hver.
Generalforsamlingen sluttede med spisning, hygge og snak.
Nexø Billard Klub har en hjemmeside: nexøbillard.dk. Her kan du få flere informationer.
Peter HøstFlemming og Martin bliver hædret for deres indsats

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu